Kontakt

Vill du kontakta Kristdala biodlarförening?   Hör av er till styrelsen!

Styrelsen består av följande personer.

 

Ordförande
Anders Danielsson
Höckhult Sarvkullen
570 91  KRISTDALA
Mobil: 070- 216 18 16
E-post: ovraholm57091@gmail.com

Vice ordf: Ursula Mecke, 072-516 60 56
Sekreterare: Göran Rosén, 073-807 05 10
Kassör: Kristina Danielsson, 070-586 45 35
Styrelseledamot: Allan Svensson, 072-330 74 33

Svärmansvariga: Jörgen Karlsson 072-7400624. Jonny Eriksson  070-6772672  https://www.biodlarna.se/da-ska-du-ringa-svarmtelefonen/