Kontakt

Vill du kontakta Kristdala biodlarförening?   Hör av er till styrelsen!

Styrelsen består av följande personer.

 

Ordförande
Anders Danielsson
Höckhult Sarvkullen
570 91  KRISTDALA
Mobil: 070- 216 18 16
E-post: ovraholm57091@gmail.com

Vice ordf: Ursula Mecke, 072-516 60 56
Sekreterare: Eva Bohman 0491-70535, evambohman@gmail.com
Kassör: Kristina Danielsson, 070-586 45 35
Styrelseledamot: Allan Svensson, 072-330 74 33